Podari 1,0 % dohodnine

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1,0 % dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za podporo nepridobitnim dobrodelnim organizacijam. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.
Upravičenci so objavljeni na spletni strani FURS. Med njimi so tudi Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenje in 13 njenih društev. Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % , 0,5 ali 1,0 % dohodnine. Seštevek vseh pa ne more presegati 1,0 % dohodnine. Obrazec najdete na spletni strani Davčne uprave RS, ali pa ga izpolnite preko spletnega portala eDavki. Izpolnjen obrazec pošljite na pristojni davčni urad najkasneje do 31. decembra 2020. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve. Kar pomeni, da vam ni treba vsako leto znova pošiljati obrazca.
Nič ne stane, da ste dobrodelni in namenite 1,0 % dohodnine delovanju nevladnih in drugih splošno koristnih organizacij. Vendar podatki kažejo, da kar dve tretjini davčnih zavezancev še vedno ne izkorišča možnosti doniranja.


Obrazec za donacijo